TB-HB-HTHT-HKD2021-300721

 

Trường sẽ thực hiện chi trả trực tiếp học bổng vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên từ ngày 05/8/2021 theo DANH SÁCH

Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin họ tên, tài khoản ngân hàng trong danh sách. Trường hợp có sai sót và thiếu thông tin, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh theo mẫu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/8/2021

Hotline