Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Nâng bước tương lai” năm 2022 của Quỹ Học bổng Nâng bước tương lai – Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB Nang buoc tuong lai 2022

Hotline