Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ “Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) công bố kết quả dự kiến danh sách sinh viên được nhận Học bổng hỗ trợ học tập HKĐ 2023 cụ thể như sau:

+ Khóa 46: Link

+ Khóa 47: Link

+ Khóa 48: Link

LƯU Ý: 

Kết quả dưới đây chưa loại trừ danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập Học kỳ đầu 2023 của khóa 46, 47, 48. Danh sách này đã cập nhật tới danh sách học bổng tuyển sinh và học bổng doanh nghiệp (tính đến ngày 7/7/2023)

Kết quả dưới đây là kết quả dự kiến nhằm tiếp nhận thông tin góp ý, thắc mắc của sinh viên. Kết quả có thể thay đổi so với Quyết định cấp học bổng chính thức. Sinh viên vui lòng kiểm tra email hoặc điện thoại thường xuyên để được cập nhật các thông tin mới nhất về danh sách học bổng Hỗ trợ học tập

Sinh viên thắc mắc về kết quả học bổng và phản hồi về việc sai các thông tin cá nhân vui lòng liên hệ từ ngày 10/7/2023 đến ngày 21/7/2023 qua số điện thoại 028.7306.1976 – ext 1021 (Quốc Việt) hoặc điền thông tin qua LINK (Bộ phận học bổng sẽ phản hồi thông tin qua email hoặc điện thoại từ 01-02 ngày làm việc).

 

Hotline