Căn cứ vào kết quả xét học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2023 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB Cathay 2023 va Le trao HB

Hotline