Căn cứ vào kết quả xét học bổng “Swing for Dreams” năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB Swing for Dreams 2021

Hotline