Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Panasonic năm 2022 của Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB Panasonic nam 2022

Hotline