Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng LOTTE đợt 2 năm 2022 của Quỹ Học bổng LOTTE, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB LOTTE dot 2 năm 2022

Hotline