Căn cứ vào kết quả xét Học bổng Đại học – USP năm 2021 của VietHope, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB USP 2021

Hotline