Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối 2023 dành cho sinh viên khóa 49 – ĐHCQ, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên khóa 49 hệ Đại học chính quy
  2. Số suất – Trị giá học bổng:

– 50 suất học bổng toàn phần: 13.600.000 VNĐ.

– 100 suất học bổng bán phần: 6.800.000 VNĐ.

  1. Căn cứ để xét học bổng: Căn cứ để xét học bổng là hoàn cảnh khó khăn và điểm xét tuyển đầu vào UEH.
  2. Điều kiện tham gia học bổng:

– Sinh viên thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Trúng tuyển vào UEH năm 2023;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ cuối năm 2023.

Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng tuyển sinh hoặc học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần của UEH trở lên trong học kỳ cuối năm 2023 sẽ không được xét học bổng này.

  1. Hồ sơ tham gia học bổng:

– Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (Theo mẫu tại đây);

– Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng kể từ ngày đăng ký học bổng trên hệ thống https://student.ueh.edu.vn/); Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2023) hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các giấy tờ có liên quan khác;

– Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại flipbook hướng dẫn (Xem tại đây).

Lưu ý: Giấy tờ bản sao y công chứng/bản chính được gọi là hợp lệ nếu được cấp/được xác nhận nhận từ thời điểm bắt đầu học kỳ đang học đến thời điểm nộp hồ sơ (Từ tháng 8 đối với học kỳ cuối).

  1. Cách thức và thời hạn đăng ký

– Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại flipbook (Xem tại đây).

– Bước 2: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/từ ngày 06/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023. Xem thông tin đăng nhập trên biên nhận nhập học. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của Trường.

– Bước 3: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp (bản cứng) tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Nộp tại Phòng B1.111. Cơ sở UEH Nguyễn Tri Phương) từ ngày 25/9/2023 đến ngày 27/9/2023  nếu đơn đăng ký ở trạng thái “Đã kiểm tra giấy tờ” trên hệ thống.

– Bước 4: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng hỗ trợ học tập (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không cung cấp được bản gốc của hồ sơ, Trường xem như sinh viên từ chối tiếp tục xét học bổng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline