Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học năm 2021;

Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Mitsubishi UFJ Foundation triển khai Chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2021 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy các khóa 44, 45.
 • Số suất: 05 suất.
 • Trị giá học bổng: 340 USD/suất.
 • Điều kiện: điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 8,0 trở lên.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Đơn xin cấp học bổng có dán ảnh (2×3), vui lòng đánh máy (theo mẫu, download tại website: https://dsa.ueh.edu.vn/hoc-bong/);
  • Bảng điểm học kỳ đầu năm 2021: có thể chụp từ trang https://student.ueh.edu.vn/ (sinh viên phải chụp cả phần họ tên và MSSV).
 • Cách thức và thời hạn đăng ký:
  • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/ từ ngày 19/10 đến hết ngày 08/11/2021.
  • Bước 2: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 15/11/2021.
  • Bước 3: Nộp hồ sơ gốc: Sinh viên có trong danh sách dự kiến nhận học bổng nộp hồ sơ gốc tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Phòng B1.111, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 17/11 đến ngày 22/11/2021.
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hướng dẫn điền đơn xin học bổng

Mẫu đơn xin cấp học bổng

Tải bản thông báo đầy đủ

Hotline