1. Đối tượng xét học bổng

1.1. Đối tượng đủ điều kiện

– Sinh viên quốc tế và không phải là công dân Việt Nam;

– Trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ của UEH;

– Bắt đầu khóa học mới lần đầu tiên vào năm xét học bổng.

1.2. Đối tượng không đủ điều kiện

– Là học viên du học hoặc học viên thuộc diện trao đổi, hoặc được cử đi học tập theo dạng Hiệp định.

– Đã được trao một học bổng khác của Trường hoặc của một tổ chức khác nhằm trang trải học phí (toàn bộ hoặc một phần) để theo học tại UEH.

– Không hoàn thành chương trình trong thời gian đào tạo chính thức.

2. Địa điểm đào tạo

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, tại TP. Hồ Chí Minh:

+ Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ Cơ sở Nam thành phố: Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, tại phân hiệu Vĩnh Long

+ 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

3. Thông tin về học bổng

Loại

học bổng

Số lượng Mức học bổng[1] Điều kiện[2]
Xuất sắc

05 suất

+ 02 suất chương trình tiếng Việt

Xem thông tin ngành dự tuyển tại đây.

+ 03 suất chương trình tiếng Anh

Xem thông tin ngành dự tuyển tại đây.

100% học phí và phí nội trú ký túc xá tương đương $4.000 đối với chương trình tiếng Việt, $6.200 đối với chương trình tiếng Anh.

Duy trì suốt thời gian học chính thức

– Điều kiện xét học bổng

+ GPA đại học hoặc kết quả tương đương đạt từ 9,0/10,0 (3,6/4,0).

+ Đối với chương trình dạy bằng tiếng Anh có thêm điều kiện Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên.

Toàn phần 20 suất

+ 10 suất chương trình tiếng Việt

Xem thông tin ngành dự tuyển tại đây.

+ 10 suất chương trình tiếng Anh

Xem thông tin ngành dự tuyển tại đây.

100% học phí và phí ký túc xá tương đương $4.000 đối với chương trình tiếng Việt, $6.200 đối với chương trình tiếng Anh.

Đánh giá lại theo năm.

– Điều kiện xét học bổng

+ GPA đại học hoặc kết quả tương đương đạt từ 7,5/10,0 (3,0/4,0).

+ Đối với chương trình dạy bằng tiếng Anh có thêm điều kiện Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên.

– Lộ trình học bổng

+ Năm 1: Thỏa điều kiện và đối tượng xét học bổng.

+ Từ năm 2: Học bổng được gia hạn nếu GPA cao học năm trước đó (tính trung bình/năm) đạt từ 7,5/10,0. Hoặc hạ xuống suất học bổng bán phần 50% nếu GPA cao học năm trước đó đạt từ 6,5 đến <7,5/10,0.

Bán phần 25 suất

+ 15 suất chương trình tiếng Việt

Xem thông tin ngành dự tuyển tại đây.

+ 10 suất chương trình tiếng Anh

Xem thông tin ngành dự tuyển tại đây.

50% học phí và phí nội trú ký túc xá tương đương $2.500 đối với chương trình tiếng Việt, $3.800 đối với chương trình tiếng Anh.

Đánh giá lại theo năm.

– Điều kiện xét học bổng

+ GPA đại học hoặc kết quả tương đương đạt từ 6,5/10,0 (2,6/4,0);

+ Đối với chương trình dạy bằng tiếng Anh có thêm điều kiện Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên.

– Lộ trình học bổng

+ Năm 1: Thỏa điều kiện và đối tượng xét học bổng.

+ Từ năm 2: Học bổng được gia hạn nếu GPA cao học năm trước đó (tính trung bình/năm) đạt từ 6,5/10,0. Hoặc nâng lên suất học bổng toàn phần 100% nếu GPA cao học năm trước đó đạt từ 7,5/10,0.

4. Điều kiện đăng ký xét tuyển sinh

4.1. Thạc sĩ chương trình tiếng Việt

 • Về văn bằng:

– Ngành đăng ký bậc học thạc sĩ phù hợp với ngành ngành tốt nghiệp đại học. Trường hợp khác ngành cần phải học bổ túc kiến thức.

– Riêng đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế, Luật Hiến pháp và Hành chính phải có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành luật.

– Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm không phải do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp cần được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam (đăng ký công nhận văn bằng tại https://naric.edu.vn/login).

 • Về trình độ ngoại ngữ:

– Có trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt.

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương B1 khung tham chiếu Châu Âu do các trường và tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp đối với 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Hoa, Đức, Nhật trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

4.2. Thạc sĩ chương trình tiếng Anh

4.2.1. Thạc sĩ chương trình tiếng Anh đào tạo bởi Viện Đào tạo Quốc tế ISB

 • Điều kiện học thuật

– Hoàn thành bài thi GMAT – Trắc nghiệm và viết bài luận;

– Hoàn thành kỳ thi trắc nghiệm trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ của Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Hoàn thành buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với Hội đồng tuyển sinh.

 • Điều kiện miễn thi tiếng Anh, thí sinh thỏa 01 trong các nội dung sau:

– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) 5.5 hay tương đương;

– Thí sinh có bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài với bằng cấp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

– Thí sinh có bằng Cử nhân chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục & Đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của VN hoặc bằng Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CT1, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

– Thí sinh có bằng Cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh.

4.2.2. Thạc sĩ chương trình tiếng Anh đào tạo bởi Viện Đào tạo Sau đại học

 • Điều kiện dự thi:

Đối tượng dự thi chủ yếu là công dân nước ngoài có nhu cầu, đặc biệt các ứng viên đến từ khu vực Châu Á, hoặc người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, có đủ các điều kiện sau đây:

 • Điều kiện về văn bằng

– Có văn bằng phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển: bằng cử nhân khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý. Trong trường hợp người dự tuyển có bằng cử nhân không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý thì người dự tuyển cần học bổ sung một số học phần chương trình cử nhân khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 • Thâm niên công tác

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý đúng ngành được dự thi ngay. Các trường hợp khác được dự thi khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có tối thiếu 2 năm kinh nghiệm quản lý sau khi tốt nghiệp đại học (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

 • Năng lực ngoại ngữ

Ứng viên tham gia phải đảm bảo ngoại ngữ học tập trên lớp, tham khảo tài liệu, viết và vảo vệ luận văn trước hội đồng. Do vậy, để tham gia chương trình, học viên cần đảm bảo có 1 trong các điều kiện sau đây:

– Công dân quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức;

– Có bằng cử nhân nước ngoài từ các chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh;

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

– Có chứng chỉ trình độ TOEFL iBT từ 65 trở lên hoặc ngoại ngữ IELTS từ 6.0 trở lên (do IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền cấp) trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

 • Điều kiện sức khỏe: 

– Có đủ sức khỏe để học tập.

5. Thời gian đăng ký dự tuyển:

 • Chương trình tiếng Việt

– Đợt 2 năm 2021: 27/8/2021

– Đợt 1 năm 2022: 27/3/2022

– Đợt 2 năm 2022: 21/8/2022

 • Chương trình tiếng Anh:

– Chương trình thạc sĩ đào tạo Viên Đào tạo quốc tế: Tháng 9 hàng năm

– Chương trình thạc sĩ đào tạo bởi Viện Đào tạo Sau đại học: 01/11/2021- 30/11/2021

6. Hồ sơ dự tuyển 

6.1. Hồ sơ dự tuyển Chương trình tiếng Việt

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)
 2. Lý lịch có dán ảnh cá nhân (theo mẫu) được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương xác nhận, đóng dấu.
 3. Bản sao văn bằng đại học (2 bản), bản sao bảng điểm (1 bản) có sao y của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp văn bằng không phải do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp cần được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam (đăng ký công nhận văn bằng tại https://naric.edu.vn/login).
 4. Chứng chỉ tiếng Việt tương đương B2 (4/6) trở lên theo Khung năng tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (Chương trình cao học tiếng Việt).
 5. Chứng chỉ bổ sung kiến thức (thí sinh đăng ký dự thi không thuộc khối ngành Kinh tế, Kinh doanh và quản lý).
 6. 02 ảnh 4x6cm của người dự tuyển ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh.
 7. Passport và Visa nhập cảnh du học

6.2. Chương trình tiếng Anh

6.2.1. Thạc sĩ chương trình tiếng Anh đào tạo bởi Viện Đào tạo Quốc tế ISB

 1. Lý lịch học viên;
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe;
 3. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp Đại học;
 4. Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
 5. Chứng chỉ IELTS/TOEFL;
 6. 02 ảnh 4×6cm;
 7. Bản sao văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam trong trường hợp văn bằng không phải do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp (đăng ký công nhận văn bằng tại https://naric.edu.vn/login).
 8. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu

6.2.2. Thạc sĩ chương trình tiếng Anh đào tạo bởi Viện Đào tạo Sau đại học

Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

– Bản tự giới thiệu về năng lực và động cơ học tập (theo mẫu). Tổng độ dài không quá 1000 từ (7 trang giấy A4).

– 02 (hai) bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và 01 (một) bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (có sao y của cơ quan có thẩm quyền).

– Chứng chỉ bổ sung kiến thức nếu không có bằng đại học đúng ngành.

– 02 (hai) ảnh 4×6 chụp chân dung không quá 01 (một) năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.

7. Cách thức đăng ký

Thực hiện online theo đường dẫn đính kèm tại đây.

8. Thông tin tư vấn tuyển sinh chương trình cao học

– Chương trình tiếng Việt và chương trình tiếng Anh – Đào tạo bởi Viện Đào tạo Sau đại học

 • Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Phòng A001, 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 283 823 5277, (+84) 283 829 5437
 • Email: sdh@ueh.edu.vn
 • Website: sdh.ueh.edu.vn

– Chương trình tiếng Anh đào tạo bởi Viện Đào tạo Quốc tế

 • Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) (028) 3920 9999
 • Email: Info@.isb.edu.vn
 • Website: https://international.isb.edu.vn/

9. Thông tin tư vấn chương trình học bổng và hỗ trợ visa

 • Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 7306 1976 ext. 1002
 • Địa chỉ: Phòng A016, 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: dsa@ueh.edu.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/DSA.UEH
 • Website: dsa.ueh.edu.vn

[1] Chỉ áp dụng đối với thời gian đào tạo chính thức của chương trình.

[2] UEH xét dựa trên thành tích học tập ở đại học từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Ưu tiên sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học tại UEH

Hotline