Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học; Nhằm mục đích san sẻ khó khăn đồng thời khích lệ, cổ vũ những tấm gương sinh viên vượt khó học tập tốt, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam triển khai Chương trình học bổng Acecook Happy Scholarship 2021 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 44, 45, 46 và 47.

2. Số lượng: 20 suất.

3. Trị giá học bổng: 11.500.000 đồng/suất.

4. Tiêu chí xét duyệt học bổng:

 • Đối với tân sinh viên khóa 47:
  • Sinh viên có thành tích tập tốt: Điểm xét tuyển đầu vào theo từng phương thức (xét theo điểm từ cao xuống thấp);
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (con của gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo/khuyết tật/con thương binh/bệnh binh/liệt sĩ/mồ côi…);
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong năm
   2021:

   • Ba/mẹ/người giám hộ mất do dịch Covid-19;
   • Thu nhập gia đình giảm do dịch Covid-19;
  • Ưu tiên sinh viên đạt thành tích hoặc có giải thưởng đặc biệt khác trong 2 năm gần nhất, ví dụ như:
   • Thành tích tại các cuộc thi thể dục thể thao cấp trường trở lên;
   • Thành tích tại các cuộc thi học thuật cấp trường trở lên;
   • Thành tích cuộc thi văn hóa nghệ thuật cấp trường trở lên;
  • Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật;
  • Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương.
 • Đối với sinh viên khóa 44, 45 và 46:
  • Điểm trung bình tích lũy đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 7,5 (trên thang điểm 10) trở lên;
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (con của gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo/
   khuyết tật/ con thương binh/bệnh binh/liệt sĩ/mồ côi…);
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021:
   • Ba/mẹ/người giám hộ mất do dịch Covid-19;
   • Thu nhập gia đình giảm do dịch Covid-19;
  • Ưu tiên sinh viên đạt thành tích/có giải thưởng đặc biệt khác trong 2 năm gần nhất, ví dụ như:
   • Thành tích tại các cuộc thi thể dục thể thao cấp trường trở lên;
   • Thành tích tại các cuộc thi học thuật cấp trường trở lên;
   • Thành tích cuộc thi văn hóa nghệ thuật cấp trường trở lên;
   • ….
  • Điểm rèn luyện 70/100 trở lên;
  • Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật;
  • Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương.

5. Hồ sơ dự tuyển:

 • Đối với sinh viên khóa 47:
  • File/Ảnh kết quả xét tuyển từ thông báo trúng tuyển qua email hoặc tra cứu từ các link sau:

https://xettuyenk47.ueh.edu.vn/kiem-tra-ket-qua

https://xettuyenk47.ueh.edu.vn/thpt-kiem-tra-ket-qua

https://xettuyendaccachk47.ueh.edu.vn/kiem-tra-ket-qua

  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
  • Giấy xác nhận gia đình hộ nghèo/ cận nghèo/ con thương binh, liệt sĩ/ khuyết tật/ mồ
   côi,…của địa phương hoặc giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền năm 2021 (nếu có);
  • Bản trình bày hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trình bày trong 1 mặt A4, font 12 Times New Roman) (nếu có);
  • Giấy chứng nhận giải thưởng/thành tích và hoạt động xã hội năm 2 năm gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
  • Chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có);
  • Chứng chỉ tiếng Anh (Tương đương IELTS 6.0) (nếu có).
 • Đối với sinh viên khóa 44, 45 và 46:
  • Bảng điểm học kỳ đầu năm 2021 có thể hiện điểm trung bình chung (có thể chụp từ trang https://student.ueh.edu.vn/), lưu ý sinh viên cần chụp cả phần họ tên, MSSV;
  • Bảng điểm rèn luyện (có thể chụp từ trang https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/);
  • Giấy xác nhận gia đình hộ nghèo/ cận nghèo/ con thương binh, liệt sĩ/ khuyết tật/ mồ
   côi,…của địa phương hoặc giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền năm 2021 (nếu có);
  • Bản trình bày hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trình bày trong 1 mặt A4, font 12 Times New Roman) (nếu có);
  • Giấy chứng nhận giải thưởng/thành tích và hoạt động xã hội trong 2 năm gần nhất có
   chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
  • Chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có);
  • Chứng chỉ tiếng Anh (Tương đương IELTS 6.0) (nếu có).

Trong trường hợp cần thiết Acecook sẽ yêu cầu sinh viên cung cấp lại bản scan/bản sao y.

6. Cách thức ứng tuyển: Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ nêu trên tại link: http://scholarship.acecookcareer.com/

7. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 00:00 ngày 1/10/2021 đến hết 24:00 ngày 31/10/2021.

8. Thông tin liên hệ: mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ

  • Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học:
   • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn)
   • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014, Email: dieudtt@ueh.edu.vn).
  • Công ty FLIX COMMUNICATIONS – đơn vị vận hành chương trình Acecook Happy Scholarship 2021:

Tải bản thông báo đầy đủ

Hotline