Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học; Nhằm hỗ trợ toàn diện và đồng hành cùng sinh viên trong suốt những năm đại học, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với VietHope triển khai Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope (VSDP) 2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 47.

2. Số lượng: 80 suất (cho 9 trường đại học).

3. Nội dung chương trình:

 • Chương trình Học bổng Đại học (University Scholarship Program – USP): dành cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vượt khó, có thành tích học tập tốt, có ý thức phát triển bản thân, xã hội và có tiềm năng trở thành những người làm chủ tương lai. Trị giá học bổng: 600 USD/suất, gồm:
  • 400 USD cho năm học đầu tiên.
  • 200 USD cho năm học thứ hai nếu đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí sau:
   • Học lực: điểm GPA năm nhất (có xác nhận của trường) đạt loại khá trở lên.
   • Hoạt động cộng đồng: tham gia ít nhất 1 hoạt động giúp ích cộng đồng trong hoặc ngoài trường (Vd: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện, hiến máu nhân đạo…).
   • Gắn kết tổ chức: tham gia ít nhất 50% hoạt động VietHope tổ chức nếu có 1 hoạt động tham gia với vai trò BTC hoặc 2 hoạt động nếu tham gia với vai trò thành viên tham gia.

Điểm cộng: giấy chứng nhận đạt thứ hạng ở các cuộc thi cấp khoa trở lên.

*Lưu ý:

   • Có điểm cộng là một ưu thế.
   • Trong trường hợp sinh viên không đạt từ 2 trong 3 tiêu chí, Ban điều hành VietHope sẽ xem xét cụ thể tiêu chí điểm cộng.
   • Sinh viên khuyết tật hoặc bệnh đau làm giảm khả năng đạt các tiêu chí trên dẫn đến không đạt sẽ được Ban điều hành VietHope VN xem xét theo từng trường hợp cụ thể.
 • Ngoài Học bổng Đại học USP hỗ trợ tài chính trong 2 năm học, Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope còn bao gồm các chương trình phát triển kỹ năng có giá trị tương đương 400 USD/suất gồm:
  • Chương trình Phát triển Thế hệ Trẻ (Youth Development Program – YDP)
  • Chương trình Hội thảo Thế hệ Trẻ (Youth Workshop Program – YWP)
  • Chương trình Phát triển Hội cựu sinh viên (Alumni Development Program – ADP)
  • Chương trình Cố vấn (Mentorship Program – MP)
 • Xem chi tiết các chương trình thuộc Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope tại https://viethope.org/cac-chuong-trinh-truc-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-sinh-vien-viethope/

4. Tiêu chí tuyển chọn VSDP:

 • Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thu nhập gia đình không đủ trang trải các khoản chi phí liên quan đến việc học tập;
 • Có tinh thần cầu tiến và ham học: Năng lực học tập khá, giỏi, biết vượt qua những khó khăn hiện tại để đạt được mục tiêu tương lai và có động cơ học tập mạnh mẽ;
 • Có tiềm năng lãnh đạo và ý thức phát triển cộng đồng: có tiềm năng và định hướng thành thủ lĩnh trong tương lai và tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

5. Thời gian triển khai:

 • Ngày 22/09/2021 : Triển khai và nhận đơn
 • Ngày 31/10/2021 : Hạn cuối nhận đơn
 • Tháng 12/2021 : Phỏng vấn và trao học bổng

6. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope 2021có hình thức nộp hồ sơ online, VietHope sẽ liên tục cập nhật danh sách sinh viên nộp hồ sơ lần lượt các ngày 04/10, 18/10, 01/11. Xem chi tiết hướng dẫn tại: https://viethope.org/programs/vsdp-vn/

7. Thông tin liên hệ:

 • Chị Lê Thị Yến Nhi, Phụ trách Truyền thông VSDP 2021
 • Chị Quỳnh Hưng, tình nguyện viên hỗ trợ VSDP 2021
 • Thầy Minh Lộc, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Tải bản thông báo đầy đủ

Hotline