Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học năm 2022;

Nhằm động viên các sinh viên học giỏi và có thành tích nghiên cứu xuất sắc, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Ban điều hành học bổng Vallet – Khu vực phía Nam, Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam triển khai Chương trình học bổng Vallet năm 2022 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia học bổng:

 • Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, 46 có nhiều tiến bộ trong học tập, chưa được nhận bất cứ học bổng nào trong năm (nếu sinh viên đã được nhận học bổng thì cần kê khai cụ thể khi nộp hồ sơ);
 • Điểm trung bình các học kỳ gần nhất: Học kỳ cuối năm 2020, Học kỳ đầu năm 2021 và Học kỳ cuối năm 2021 từ 7,5 trở lên (xét riêng từng học kỳ);
 • Ưu tiên sinh viên có các thành tích khác như có chứng chỉ ngoại ngữ, các công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố từ năm 2020 (trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021).

2. Trị giá học bổng: 26.000.000 đồng/suất.

3. Số lượng: do Ban điều hành học bổng Vallet quyết định sau khi xem xét hồ sơ.

4. Hồ sơ xét học bổng gồm:

 • Phiếu đăng ký học bổng: tải về theo đường dẫn https://bitly.com.vn/knxpdd
 • Hồ sơ đăng ký học bổng: tất cả hồ sơ minh chứng (theo yêu cầu) phải được tạo thành 1 tập tin duy nhất có định dạng .pdf theo quy định tên: Họ và tên – Tên trường. Ví dụ: Nguyễn Văn A – ĐHBK;

Thứ tự các minh chứng trong tập tin như sau:

a/ Phiếu đăng ký Học bổng Vallet (tải về theo đường dẫn https://bitly.com.vn/knxpdd);

b/ Bản chụp CMND/CCCD 2 mặt;

c/ Bản chụp thẻ sinh viên;

d/ Bảng điểm ba học kỳ: Học kỳ cuối năm 2020, Học kỳ đầu năm 2021 và Học kỳ cuối năm 2021 (chụp từ bản gốc có xác nhận của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học);

e/ Bản mềm các công trình nghiên cứu (chụp trang bìa, trang đầu bài báo và trang cuối bài báo) chưa được dùng để xét thành công học bổng các năm trước (nếu có);

f/ Minh chứng của 02 giải thưởng các cấp (nếu có);

g/ Bản chụp chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

h/ Minh chứng của 01 hoạt động xã hội (nếu có).

5. Quy trình xét học bổng:

5.1. Đăng ký và nộp hồ sơ:

 • Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online) theo đường dẫn: https://forms.gle/SbpjLoX62ERtjJTY8
 • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/6/2022.
 • Thời gian xét vòng 1: 03/6 – 22/6/2022.
 • Ban điều hành học bổng gửi danh sách các ứng viên được chọn vào vòng 2: 23/6/2022.
 • Các ứng viên trong danh sách vòng 2 cần nộp hồ sơ bản cứng tại trường (nội dung và thứ tự đúng với hồ sơ nộp trực tuyến). Ngoài bìa hồ sơ cần ghi rõ tên và MSSV. Hạn chót: 01/7/2022.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai báo hồ sơ trực tuyến, Ban điều hành học bổng sẽ: (1) thông báo về trường; (2) không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa; (3) Ban điều hành học bổng sẽ liên lạc trực tiếp đến ứng viên để phỏng vấn trong trường hợp cần thiết.

5.2.  Công bố kết quả:

 • Kết quả học bổng sẽ được gửi về Trường và email sinh viên do UEH cung cấp, dự kiến: cuối tháng 7/2022.
 • Thời gian và địa điểm trao học bổng (dự kiến): sáng 29/8/2022 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc về học bổng Vallet 2022, sinh viên vui lòng gửi về địa chỉ email: info.hbvalletmn@gmail.com hoặc dsa@ueh.edu.vn.

Bản thông báo đầy đủ

Hotline