Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Quỹ Học bổng Nâng bước tương lai – Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn triển khai Chương trình học bổng “Nâng bước tương lai” năm 2022 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, 46 và 47.
 • Trị giá học bổng: 3.000.000 đồng/suất và được hỗ trợ định hướng, giới thiệu thực tập, việc làm.
 • Điều kiện:
  • Sinh viên có quê quán ở Khánh Hòa;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn; hoặc gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai cần được hỗ trợ (nêu rõ hoàn cảnh khó khăn và có giấy xác nhận của địa phương, nơi đang sinh sống);
  • Có học lực khá, giỏi;
  • Chưa nhận học bổng nào khác trong học kỳ đầu năm 2022.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Thư xin cấp học bổng (có kèm ảnh, file pdf) (theo mẫu);
  • Thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận sinh viên (file hình);
  • Bảng điểm học kỳ đầu và học kỳ cuối 2021 (file pdf) (sinh viên K45, 46);
  • Bảng điểm học kỳ cuối 2021 (file pdf) (sinh viên K47);
  • Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo không quá 2 năm xét duyệt (được cấp sau ngày 01/01/2020), hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn ghi rõ hoàn cảnh khó khăn và có xác nhận của chính quyền địa phương (nêu rõ hoàn cảnh khó khăn).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/06/2022.
 • Cách thức nộp hồ sơ: gửi về email nangbuoctuonglai79@gmail.com (chỉ nhận hồ sơ qua email).
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014)
  • Email: hocbong@ueh.edu.vn.

Tải bản thông báo đầy đủ

Hotline