Căn cứ thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhập học của các phương thức đã công bố kết quả trúng tuyển, Khóa 47 – ĐHCQ năm 2021 và tình hình dịch Covid-19 phức tạp.

Nay Ban Quản lý Ký túc xá Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký và xét duyệt Ký túc xá như sau:

  • Thời gian đăng ký Ký túc xá: đến hết ngày 26/09/2021.
  • Thời gian “Thông báo kết quả xét duyệt Ký túc xá” lúc 16h30 ngày 01/10/2021.

Tại Website: https://ktx.ueh.edu.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/BQLKTX.UEH.

Thông tin về các đối tượng ưu tiên tại đây

Thông tin hỗ trợ:

– Fanpage: https://www.facebook.com/BQLKTX.UEH

– Mail: ktx@ueh.edu.vn

– Điện thoại:   0775503271 – KTX 43-45 NCT

                       0775503571 – KTX 135 THĐ

Hotline