Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng, Trường thông báo chi khen thưởng sinh viên Khóa 45 ngành Kế toán hệ Đại học chính quy đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học.

Nội dung chi tiết, vui lòng xem tại ĐÂY.

Hotline