Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng, Trường thông báo chi khen thưởng sinh viên Khóa 45 hệ Đại học chính quy (trừ Khoa Kế toán và Viện Đào tạo quốc tế) đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học.

Nội dung chi tiết, vui lòng xem tại ĐÂY.

Hotline