THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố là đơn vị sự nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp chính quyền, doanh nghiệp… về các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Trung tâm còn là bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế và là đầu mối phối hợp và tiếp nhận hỗ trợ của các bộ, ngành và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hội nhập quốc tế.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian nhận hồ sơ qua đường bưu điện: ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trước ngày 14/3/2023
  • Địa điểm nhận hồ sơ: 149 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Lưu ý:  Xem thông báo tuyển dụng cụ thể tại đây.

Hotline