Quỹ đầu tư của Mỹ được tổ chức Crane Capital quản lý (www.cranecapital.com) cho hoạt động nghiên cứu và phát triển kinh doanh căn hộ dịch vụ cho thuê tại các quốc gia của từng khu vực. Đã có mặt tại Việt Nam 4 năm và rộng khắp các khu vực trên thế giới (www.aspirecompany.org)

Vị trí cần tuyển: Thực tập sinh

Số lượng: 02

Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ phòng Đầu tư phát triển trong việc thống kê số liệu, so sánh và phân tích số liệu khảo sát để khảo sát tính khả thi của dự án đầu tư;
  • Chuẩn bị các bài thuyết trình về chiến lược và quản lý phát triển;
  • Nghiên cứu về ngành và khả năng tài chính, xây dựng và phân tích các mô hình đánh giá và tài chính, thuyết trình về việc đầu tư phát triển.

Yêu cầu:

  • Ứng viên có chuyên ngành về Tài chính kinh doanh, Phân tích thống kê;
  • Có định hướng theo ngành và có khả năng viết tiếng Anh khá

Quyền lợi:

  • Phụ cấp 4.000.000 đ/tháng
  • Cơ hội làm việc cho một tổ chức quỹ đầu tư lớn từ Mỹ ở những giai đoạn ban đầu vào thị trường Việt Nam.
  • Môi trường làm việc đa quốc gia, sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chủ đạo, phát huy khả năng làm việc đội nhóm cũng như độc lập, sáng tạo.
  • Có cơ hội được tham gia vào đội ngũ chính thức nếu thực hiện tốt và hiệu quả công việc được giao trong quá trình thực tập.

Nộp hồ sơ qua email: linhnguyen@aspirecompany.org

Liên hệ: Ms. Linh

Hotline