Thông tin chi tiết bằng tiếng Pháp tại bit.ly/3S0KPWq. Ứng viên điền phiếu đăng kí trực tuyến
tại forms.office.com/r/f97NJsVuJG. Hạn chót: ngày 08/08/2022.
Tại khu vực phía Nam, để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng AUF TP. HCM – Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM
– Cô Nguyễn Thị Hương, Phụ trách công nghệ số, nguyen.thi.huong@auf.org, 028 – 38279550 (snb. 0)
– Cô Huỳnh Nguyễn Phương Uyên, Chuyên viên dự án, huynh.nguyen.phuong.uyen@auf.org, 028 –
38279550 (snb. 101)

Hotline