Căn cứ vào thông báo về việc xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021 số 63/TB-CSHTNH ngày 24/9/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021 chính thức vào ngày 15/11/2021.

Tuy nhiên, do một số học bổng tài trợ chuẩn bị có kết quả trong tuần từ 15/11 – 20/11/2021 và đang chờ ý kiến xét duyệt học bổng Khuyến khích học tập từ Hội đồng học bổng UEH nên DSA thông báo thời gian công bố kết quả học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021 như sau:

Thời gian công bố danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng KKHT Học kỳ cuối năm 2021: ngày 23/11/2021 tại website http://dsa.ueh.edu.vn/

Sinh viên xem danh sách dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập – HKC2021 tại thông báo ngày 26/10/2021

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Hotline