20211006092448797_0001-0001

Với ý muốn đạt mục tiêu quốc tế hóa của UEH và tạo cơ hội cho sinh viên nhà trường có cơ hội hiểu hơn về môi trường làm việc đa văn hóa, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) đã phối hợp cùng Tập đoàn Suntory Pepsico tổ chức buổi tọa đàm “Thích nghi và hòa nhập đa văn hóa thành công tại Suntory Pepsico” vào ngày 17/9.

Dưới đây là danh sách 557 sinh viên hòa thành tiêu chí hội nhập năm 2021:

Danh sách sinh viên hoàn thành tiêu chí hội nhập chương trình Suntory Pepsico ngày 17.9.2021

 

 

Hotline