Kỹ năng viết hợp tác (Collaborative Writing Skills) trong tiếng Anh thường chú trọng vào công việc của cả nhóm từ đầu đến cuối. Nghĩa là mọi người cùng làm việc chung để cùng nhau tạo ra một sản phẩm cuối cùng và cả nhóm cùng là tác giả của bài viết đó.

Khóa học này mở ra với mục đích: Giúp sinh viên UEH nâng cao kỹ năng hội nhập toàn cầu. Hỗ trợ sinh viên làm quen viết học thuật trong tiếng Anh, tạo nhóm viết khóa luận tốt nghiệp bằng Tiếng Anh, tự tin hơn trong viết đề tài nghiên cứu chung bằng ngôn ngữ Tiếng Anh …

Báo cáo viên của chương trình này là TS. Phạm Thị Phương Hà, Hiện gảng dạy ngôn ngữ Anh và Kỹ năng học thuật – tại Đại học Victoria Wellington, New Zealand.

 

 

Nội dung 2 buổi học như sau:

Buổi 1: Ngày 23/8 – To understand the writing process:

  1. Introduction to collaborative writing
  2. Introduction to the writing process
  3. The writing tasks
  4. Students group discussion (to generate ideas for the essay and to create a plan for collaboration)

Buổi 2: Ngày 30/8 – To learn how to do collaborative writing

  1. Introduction to peer feedback
  2. Group peer feedback
  3. Introduction to revision
  4. Group revision
  5. Editing
  6. Wrap up

 

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams

Thời gian: 08g30 – 10g30, Thứ Ba, ngày 23&30/08/2022

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 028.7306.1976, ext.1013/Email: kynangmem@ueh.edu.vn/ website tại: www.dsa.ueh.edu.vn

 

Hotline