– Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Căn cứ “Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ cuối năm 2023 hệ Đại học chính quy;

– Căn cứ vào số suất học bổng Khuyến khích học tập phân bổ cho các khóa học kỳ đầu năm 2024 của Phòng Tài chính – Kế toán;

– Căn cứ thông báo số 22/TB-CSHTNH ngày 16/4/2024 liên quan đến việc xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2024;

UEH thông báo kết quả dự kiến học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2024 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ đầu năm 2023) như sau:

 1. Điều kiện dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2024

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 47- ĐHCQ: Bảng 1

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 48 – ĐHCQ: Bảng 2

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 49 (Chương trình III, V, VIII và Kinh doanh nông nghiệp) – ĐHCQ: Bảng 3

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao và Tiên tiến quốc tế: Bảng 4

 1. Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2024:

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 47 – ĐHCQ: Bảng 1

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 48 – ĐHCQ: Bảng 2

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 49 (Chương trình III, V, VIII và Kinh doanh nông nghiệp) – ĐHCQ: Bảng 3

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao và Tiên tiến quốc tế: Bảng 4

 1. Lưu ý:

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của Học kỳ cuối năm 2023 có gửi yêu cầu cộng điểm thưởng Nghiên cứu khoa học trước ngày 02/5/2024. Trường hợp sinh viên có nhập điểm bổ sung sau thời gian sẽ không được tính vào điểm xét học bổng.

– Kết quả học tập xét học bổng Khuyến khích học tập được chốt vào ngày 15/5/2024, các điểm được cập nhật sau ngày này sẽ không đươc sử dụng để xét học bổng.

– Danh sách dự kiến đã cập nhật dữ liệu các trường hợp sinh viên được nhận học bổng các chương trình tài trợ từ tổ chức bên ngoài đến ngày .

– Để tham gia xét học bổng Khuyến khích học tập HKĐ 2024, sinh viên phải học tối thiểu 15 tín chỉ vào học kỳ cuối 2023.

– Nguyên tắc xét học bổng KKHT: Trường sẽ căn cứ

 • Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;
 • Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự:
  + Mức học bổng: Xét suất Xuất sắc, đến suất giỏi, cuối cùng đến suất khá;
  + Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp (từ Xuất sắc đến Khá);
  + Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.
 • Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định. Trường xét mức học bổng xuất sắc > Giỏi > Khá. Trong từng mức sẽ xét dựa vào ĐTB HT > Điểm trung bình rèn luyện.

– Sinh viên thắc mắc về danh sách (dự kiến) đạt học bổng Khuyến khích học tập, vui lòng gửi thông tin vào BIỂU MẪU đến hết ngày 07/6/2024, Bộ phận học bổng sẽ phản hồi lại sinh viên. Sau thời gian này, bộ phận học bổng không hỗ trợ giải quyết thắc mắc về học bổng KKHT HKD2024.

– Thời gian dự kiến công bố Danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ đầu năm 2024 trong tháng 6/2024 trên website: http://dsa.ueh.edu.vn/

 1. Đăng ký học bổng trao đổi sinh viên quốc tế

– Sinh viên sẽ được nhận học bổng từ các Trường đối tác (miễn toàn bộ hoặc một phần học phí học phí cho sinh viên và các khoản sinh hoạt phí, KTX hỗ trợ nơi ở, sinh hoạt phí cho sinh viên tùy chương trình).

– Ngoài ra, sinh viên đạt Khuyến khích học tập được chuyển đổi, sử dụng học bổng được nhận để tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại các trường đối tác của UEH và được ưu tiên cấp xét học bổng trao đổi sinh viên quốc tế.

–  Sinh viên đăng ký học bổng trao đổi sinh viên quốc tế tại portal https://student.ueh.edu.vn/ theo 2 đợt: Đợt 1: 31/5 –  07/6/2024  và Đợt 2: 17/6 – 19/6/2024.

– Thông tin chi tiết về các học bổng sinh viên quốc tế, hướng dẫn đăng ký xem tại:  https://dsa.ueh.edu.vn/tin-tuc/hb-td-sv-qt-2024/

Hotline