Quyet dinh cap hoc bong KKHT

Xem danh sách chính thức được cấp học bổng Khuyến khích học tập – HKC năm 2021

– Phòng Tài chính – Kế toán sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên tại website của Phòng: http://tckt.ueh.edu.vn

– Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả học bổng KKHT vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua email hocbong@ueh.edu.vn để được Bộ phận học bổng hỗ trợ và giải đáp.

Hotline