Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo kết quả học tập Chương trình Sinh hoạt công dân năm 2021 như sau:

– Điểm danh:

+ Tỷ lệ học Buổi học đồng bộ trên nền tảng Webex (chỉ riêng đối với Khóa 47 ĐHCQ)

+ Tỷ lệ học Buổi học không đồng bộ trên nền tảng LMS UEH (shcd.ueh.edu.vn)

*** Tỷ lệ tham gia dựa trên dữ liệu được hệ thống máy chủ (LMS UEH, Webex…) ghi nhận tự động.

– Điểm bài thu hoạch:

+ Điểm bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến (quiz.ueh.edu.vn)

Điểm bài thi được công nhận là điểm ở lần làm bài đầu tiên mà không gặp lỗi; nếu gặp lỗi phải làm bài lại, điểm thi được tính cho lần làm bài có điểm cao nhất (mỗi sinh viên làm bài một lần, nếu gặp lỗi và bị thoát khỏi bài thi, sinh viên được phép làm lại bài thi một lần).

THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG TẢI TRƯỚC KHI LÀM BÀI Ở PHẦN LƯU Ý TRONG TRANG CHỦ CỦA TRANG LÀM BÀI THI NHƯ SAU

Một số lưu ý dành cho thí sinh:

  • Sinh viên phải dự thi theo ĐÚNG CA THI đã đăng ký tại https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan .
  • Sinh viên sử dụng tài khoản là Mã số sinh viên với mật khẩu trang https://student.ueh.edu.vn để đăng nhập. Trong trường hợp quên mật khẩu, SV sử dụng chức năng LẤY LẠI MẬT KHẨU (trên trang student: [1] chọn “đăng nhập” \ [2] chọn “quên mật khẩu” \ [3] nhập địa chỉ email SV và chọn “thực hiện”, mật khẩu sẽ được hệ thống tự động gửi đến email SV; Trường hợp nếu đang đăng nhập trang student bằng email SV, cần phải đăng xuất trước khi thực hiện các bước trên).
  • Trường hợp cần thiết, sinh viên liên hệ Hội đồng thi qua chat fanpage https://facebook.com/dsa.ueh để được hỗ trợ. Khi liên hệ ghi rõ vấn đề đang gặp phải kèm theo “Mã số sinh viên – Họ và tên” và minh chứng là ảnh thẻ sinh viên hoặc CMND/CCCD.
  • Các trường hợp cố tình can thiệp vào hệ thống nhằm làm sai lệch kết quả, Hội đồng thi sẽ căn cứ vào quy định của UEH và quy định của pháp luật để xử lý.
  • Trong quá trình làm bài, nếu gặp lỗi và bị thoát khỏi bài thi, sinh viên được phép làm lại bài thi một lần (tổng số lần làm bài tối đa là hai lần), hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm thi của lần làm bài có số điểm cao nhất.
  • Điểm thi được hệ thống hiển thị ngay sau khi kết thúc bài thi.

+ Điểm làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên).

*** Tiêu chí xác định làm bài không bị lỗi: Làm đủ số câu (40/40 câu) hoặc làm hết thời gian (30/30 phút).

Để tra cứu, thực hiện phúc khảo kết quả học tập hoặc đăng ký học lại Chương trình Sinh hoạt công dân, sinh viên truy cập chuyên trang Điểm Sinh hoạt công dân tại địa chỉ dưới đây:

https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan/

*** Thời gian thực hiện phúc khảo trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Hotline