Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2023 của Ban điều hành Quỹ Học bổng Vallet – Khu vực phía Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

TB - Ket qua HB Vallet nam 2023

” Sinh viên xem vị trí chỗ ngồi tại đây

Hotline