Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng UOB năm 2023 của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank Việt Nam (UOB), Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

TB - Ket qua HB UOB 2023

Hotline