Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai Chương trình Học bổng KIS năm 2023 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 46, 47 thuộc các khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán.
 • Số suất: 10 suất.
 • Trị giá học bổng: 20.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện:
  • Có kết quả học tập đạt loại xuất sắc:
   • Đối với sinh viên khóa 46: có điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất (học kỳ cuối năm 2022 và học kỳ đầu năm 2023) từ 9,0 trở lên.
   • Đối với sinh viên khóa 47: có điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất (học kỳ cuối năm 2022 và học kỳ đầu năm 2023) từ 3,6 trở lên.
  • Chưa nhận học bổng nào khác trong học kỳ cuối năm 2023.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu);
  • Bảng điểm học kỳ cuối 2022 và học kỳ đầu 2023 có xác nhận của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (sinh viên đăng ký cấp bảng điểm trên cổng giao dịch điện tử, ghi rõ “yêu cầu cấp bảng điểm quá trình gồm HKC 2022 và HKĐ 2023”).

Lưu ý:

   • Sinh viên không đăng ký cấp bảng điểm riêng từng học kỳ hoặc bảng điểm của cả quá trình học.
   • Không sử dụng bảng điểm điện tử tải về từ trang student.ueh.edu.vn
   • Phần “Tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đinh”: sinh viên ghi điểm trung bình chung của học kỳ cuối năm 2022 và học kỳ đầu năm 2023, mô tả thành tích học tập (nếu có)
 • Cách thức và thời hạn đăng ký: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2023.
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014)
  • Email: hocbong@ueh.edu.vn.

Hotline