Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án số 2099 /ĐA-ĐHKT-CSHTNH, ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Tín dụng học tập tại UEH;

Nhằm hỗ trợ người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học triển khai Chương trình trả góp học phí học qua thẻ tín dụng của Sacombank dành cho người học tại UEH, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

  • Người học có công việc và thu nhập ổn định;
  • Phụ huynh của người học nếu người học chưa có thu nhập.

2. Lãi suất trả góp: 0%.

3. Phương thức thanh toán trả góp:

  • Thanh toán trực tuyến Internet Banking.
  • Thanh toán trên ứng dụng mBanking hoặc Sacombank Pay.
  • Thanh toán trực tiếp tại các điểm giao dịch của Sacombank.
  • Thanh toán chuyển khoản từ Ngân hàng khác.

4. Điều kiện cấp thẻ tín dụng: Có thu nhập đảm bảo thanh toán thẻ.

5. Hồ sơ:

5.1. Hồ sơ pháp lý:

TT Danh mục Bản sao
1 CMND/CCCD/Hộ chiếu X
2 Hộ khẩu X
3 KT3/Giấy tạm trú X

5.2. Hồ sơ cấp thẻ:

TT Danh mục Ghi chú
1 Thẻ sinh viên/học viên hoặc giấy xác nhận sinh viên Bản photo
2 Phiếu đóng học phí Bản photo
3 Chứng từ chứng minh quan hệ phụ huynh với người học (trường hợp phụ huynh tham gia chương trình) Bản sao

6. Các chi phí liên quan:

6.1. Phí thường niên thẻ tín dụng: tối thiểu 299.000 đồng, mức phí tùy thuộc vào loại thẻ mà Khách hàng có nhu cầu sử dụng, phí tính theo hàng năm và thu vào kỳ thanh toán đầu tiên của năm.

6.2. Phí chuyển đổi trả góp[1]:

Kỳ hạn trả góp (tháng)

Mức phí

3

1,49%

6

2,49%

9

3,49%

12

4,49%

18

6,49%

24

8,49%

7. Cách thức tham gia trả góp: Người học/phụ huynh người học đăng ký chương trình tại link

8. Thông tin liên hệ:

  • Thầy Minh Lộc
  • Cô Nhật Uyên

[1] Phí chuyển đổi trả góp thay đổi theo quy định của Ngân hàng trong từng thời điểm.

Bản thông báo đầy đủ

Hotline