KINH NGHIỆM: 04 năm hoạt động Đoàn Hội, phong trào sinh viên; 02 năm truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện.

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Hoạt động tư vấn
  • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone
  • Công tác truyền thông DSA

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

  • Sống, Vui, Thương, Gắng

SỞ THÍCH

  • Đọc truyện tranh
  • Nghe Podcast
  • Tìm hiểu nghệ thuật