Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Quỹ học bổng LOTTE triển khai Chương trình Học bổng LOTTE đợt 2 năm 2021 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 44, 45.
 • Số suất: tổng cộng 08 suất, trong đó:
  • 04 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt.
  • 04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 • Trị giá học bổng: 400 USD/suất.
 • Điều kiện:
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt: có kết quả học tập đạt loại giỏi hoặc xuất sắc, điểm trung bình tích lũy học kỳ đầu 2021 từ 8,0 trở lên.
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập đạt loại khá, điểm trung bình tích lũy học kỳ đầu 2021 từ 7,0 trở lên.
  • Không tham gia học bổng nào khác trong học kỳ cuối năm 2021.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị cấp học bổng (theo mẫu)
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần có bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng) Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2021 hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác.
  • Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại đây.
 • Cách thức và thời hạn đăng ký:
  • Sinh viên đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/ từ nay đến hết ngày 10/9/2021.
  • Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng LOTTE đợt 2 năm 2021 (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 15/9/2021.
  • Sinh viên dự kiến đạt học bổng nộp hồ sơ gốc từ ngày 18/9/2021 đến ngày 20/9/2021.
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014, Email: dieudtt@ueh.edu.vn).

Tải bản thông báo đầy đủ

Hotline